Čo je Preglejka

Preglejka – jej výroba, delenie a použitie.

preglejka

Na začiatok si povieme, čo to vlastne tá preglejka je.

Preglejka je pevný plošný materiál vyrobený z viacerých vrstiev drevenej dyhy. Jej kvalitu udáva počet vrstiev, lepidlo ktorým je zlepená a kvalita dyhy. Väčšinou je tvorená nepárnym počtom vrstiev dyhy a na zväčšenie pevnosti materiálu sa jednotlivé vrstvy lepia tak, aby boli vlákna použitého dreva kolmé na predošlú vrstvu. Niektoré spevnené preglejky môžu obsahovať aj kovovú vrstvu a jednotlivé vrstvy dyhy môžu byť rôzne hrubé.

Pri výrobe nábytku sú používané dyhy z listnatých aj ihličnatých stromov a vrstvy, použité vo vnútri materiálu sú často z mäkších drevín. Preglejka je oproti prírodnému drevu rozmerovo a tvarovo stálejšia. Najmenej kvalitné preglejky, kde sa nekladie dôraz ani na vzhľad (trhliny, chyby štruktúry dreva, hrče) sa používajú ako formy na betón na stavbách.

Dĺžku pregeljky určuje smer vlákien povrchových dýh, rovnobežný s prvým rozmerom pregejky je teda aj smer vlákien na krycej vrstve. Popis kvality povrchových vrstiev: B - Plocha neobsahuje vysprávky, zábehy jádra nie sú povolené BB -plocha je vyspravená, výspravok do 3ks/m2, mierne zábehy jadra CP (STD) - vyspravená plocha, výspravok a jádro C (D) - plocha je väčšinou nevyspravená a môže obsahovať i otvory po hrčiach, jádro neodmedzené. Lepenie je interiérové; IF 20 doska určená pre použitie v suchom prostredi podľa EN 636-1

Preglejka je veľkoplošný materiál na báze dreva využívaný v nábytkárstve, stolárstve, priemysle a v iných odvetviach. Výhodou preglejok oproti masívnemu drevu je lepšia rozmerová stálosť a tvarová stabilita a tiež možnosť výroby veľkých formátov. 

Preglejky sa vyrábajú vzájomným zlepením dýh rôznej kvality, pričom vlákna vo vrstve sú kolmé na susedné vrstvy. To je dôležité pre zabezpečenie rozmerovej a tvarovej stability.

Skladba preglejky od stredovej vrstvy po kryciu vrstvu.
Skladba preglejky od stredovej vrstvy po kryciu vrstvu.

Jadro v preglejke je hrubšie a vyrábané zväčša z menej kvalitných dýh. Preto kvalitu preglejky určuje hlavne povrchová vrstva. O označení kvalít sa dočítate nižšie.

Dyha je tenký list dreva s hrúbkou nepresahujúcou 7 mm, vyrobený lúpaním alebo krájaním.

Použité lepidlo určuje, či je preglejka vhodná do interiéru, chráneného exteriéru alebo do nechráneného exteriéru (vodeodolná). Bielym lepidlom sa lepia interiérové preglejky a červeným vodeodolné preglejky. Viditeľné po rozrezaní je len červené lepidlo.

Vďaka svojim výborným mechanickým vlastnostiam pri nízkej objemovej hmotnosti nájdu preglejky využitie hlavne v:

  • v nábytkárstve,
  • vo výrobe drevených obalov,
  • v automobilovom priemysle,
  • na betónovanie,
  • v modelárskej výrobe,
  • v stavebno-stolárskej výrobe.

 

Rozdelenie preglejok

Preglejky delíme podľa druhu lepenia na interiérové a exteriérové.

Trieda lepenia IF 20 (ČSN EN636) – biele močovino-formaldehydové lepidlo určené do interiéru.

Trieda lepenia A 100 (ČSN EN 636) – biele melamín-formaldehydové lepidlo určené do chráneného exteriéru.

Trieda lepenia AW 100 (ČSN EN 636) – červené fenolformaldehydové lepidlo určené do nechráneného exteriéru. Tu treba pripomenúť, že aj keď pôsobením vody a vlhka sa lepený spoj nerozlepí, pri dlhodobom pôsobení vody môže dyha napučať až tak, že sa objavia praskliny. Preto je nutná náterová úprava náterovými hmotami a jej pravidelná údržba.

Ďalej ich delíme podľa smeru vlákien povrchových dýh na priečne a pozdĺžne.

Priečna preglejka má rozmer napr. 1250x2500mm, pričom smer vlákien povrchových dýh je zhodný s kratšou stranou dosky.

Pozdĺžna preglejka má rozmer napr. 2500x1250mm, pričom smer vlákien povrchových dýh je zhodný s dlhšou stranou dosky.

Delenie preglejky na priečnu a pozdĺžnu.
Delenie preglejky na priečnu a pozdĺžnu.

Delenie preglejok podľa kvality povrchu

Ešte pred tým, ako si povieme čo znamenajú skratky označujúce kvalitu preglejky si musíme povedať túto dôležitú vec, ktorá nemusí byť jasná domácim kutilom. Kvalita preglejky sa označuje napríklad takto – A/B, B/BB, BB/CP a tak ďalej. Všetci vieme, že preglejka má dve použiteľné strany. A tu sa dostávame ku koreňu veci. Preglejka má vo väčšine prípadov jednu stranu kvalitnejšiu. A ak je teda preglejka označená BB/CP, tak pre kvalitnejšiu stranu platí kvalita BB a pre tú menej kvalitnú CP. Toť vše!

Kvalita A/B – ak je preglejka v kvalite A/B, znamená to, že opravy a zátky sa povoľujú len v minimálnom množstve. Pri listnatých je to bez opráv a pri ihličnatých stolárskych preglejkách je povolených maximálne tri (A) alebo šesť (B) opráv na meter štvorcový. Trhliny vytmelené a farebne zladené do 3mm šírky, v počte maximálne tri na šírku dosky. Tmavšie zafarbenie spôsobené zábehmi jadra sa pri ihličnatých preglejkách povoľuje len do 1/3.

Kvalita BB – ak je preglejka v kvalite BB, znamená to, že opravy a zátky sa povoľujú len v počte 3ks buk a 10ks breza na meter štvorcový. Trhliny vytmelené do 5mm šírky a dĺžky maximálne 250mm, v počte maximálne tri na šírku dosky. Tmavšie zafarbenie spôsobené zábehmi jadra – sú povolené mierne zábehy jadra. Paralelné dyhové pásy farebne zladené sa povoľujú.

Kvalita CP – ak je preglejka v kvalite CP je určená ako konštrukčná. Takáto preglejka je vhodná na skryté plochy, alebo na ďalšie prelisovanie. Opravy sa povoľujú bez obmedzenia. Otvorené trhliny sa povoľujú správne zatmelené až do max. šírky 10mm, najviac v počte 5 na meter šírky dosky. Tmavé zafarbenie spôsobené zábehom jadra sa povoľuje.

Kvalita C+/C – ak je preglejka v kvalite C+, znamená to, že je jednostranne tmelená a brúsená. Má značné vnútorné pnutie a nemá štandardnú rovinatosť. Je vhodná predovšetkým do stavebníctva a na výrobu obalov.

Kvalita C a D – ak je preglejka v kvalite C a D, znamená to, že je to obalová preglejka. V povrchu môžu byť diery po vypadnutých hrčiach. Je nebrúsená.

preglejka
Preglejka má vždy jednu stranu kvalitnejšiu.